Māori seats for Auckland Council

Share Māori seats for Auckland Council on Facebook Share Māori seats for Auckland Council on Twitter Share Māori seats for Auckland Council on Linkedin Email Māori seats for Auckland Council link

This consultation on introducing Māori seats for Auckland Council closed on Sunday 24 September 2023. Thank you for having your say.

We received a total of 11,855 submissions.

Key feedback themes 

The main feedback themes included:

 • equity/equality 
 • democracy.

Both themes included both those that support and oppose Māori seats. 

Decision on Māori seats for Auckland Council 

After consideration of the feedback received, the Governing Body has decided not to introduce Māori seats to Auckland Council for the 2025 local elections.

Read the feedback summary report 

What happens next 

Now that a decision on Māori seats has been made, we will begin a representation review for the 2025 local elections.

This review will address the total number of councillors for the region and the way they are elected.

We have to do a representation review every six years.

The next review is in 2024, whether Māori seats are introduced or not. 

 See How we ensure all Aucklanders are represented for more information.This consultation on introducing Māori seats for Auckland Council closed on Sunday 24 September 2023. Thank you for having your say.

We received a total of 11,855 submissions.

Key feedback themes 

The main feedback themes included:

 • equity/equality 
 • democracy.

Both themes included both those that support and oppose Māori seats. 

Decision on Māori seats for Auckland Council 

After consideration of the feedback received, the Governing Body has decided not to introduce Māori seats to Auckland Council for the 2025 local elections.

Read the feedback summary report 

What happens next 

Now that a decision on Māori seats has been made, we will begin a representation review for the 2025 local elections.

This review will address the total number of councillors for the region and the way they are elected.

We have to do a representation review every six years.

The next review is in 2024, whether Māori seats are introduced or not. 

 See How we ensure all Aucklanders are represented for more information. • CLOSED: This survey has concluded.

  You can have your say from 21 August to 24 September 2023.

  We recommend you read the consultation document [PDF 64MB] and supporting information [PDF 45MB] before having your say. 


  By using this platform, you have agreed to Auckland Council’s Privacy Policy

  Your feedback will be published in Auckland Council reports and online. All personal details will remain private. 

  For more information, see Is my privacy protected?

  Share Māori seats for Auckland Council on Facebook Share Māori seats for Auckland Council on Twitter Share Māori seats for Auckland Council on Linkedin Email Māori seats for Auckland Council link
 • CLOSED: This survey has concluded.

  Me kaua e tōmuri ake te tukunga mai o ngā whakahokinga kōrero i te 24 o Hepetema o te tau 2023.

  E tino āki ana mātou i a koe ki te pānui i te ara kua marohitia hei whāinga mā mātou, me ngā kōrero kua āpitihia i mua i tō whakautu i ngā pātai e whai ake nei.


  He pārongo tūmataiti e whakahirahira ana 

  Ka puritia, ka tiakina hoki e Te Kaunihera o Tāmaki Makaurau ngā pārongo whaiaro ka tukuna mai e koe mā tēnei puka nā runga i tā mātou kaupapa here mō te tūmataititanga (e wātea ana i aucklandcouncil.govt.nz/privacy, i ō tātou whare pukapuka me ngā pokapū tuku ratonga) nā runga hoki i te Privacy Act 2020. E whakamāramatia ana i te kaupapa here mō te tūmataititanga te ara e whakamahia ai, e tukuna ai hoki ō pārongo whaiaro e hāngai ana ki ō pāhekohekotanga mai ki te kaunihera, te ara hoki e toro ai koe, e whakatika ai hoki koe i taua pārongo. Me whakamōhio koe ki tēnei kaupapa here i mua i te tuku mai i tēnei puka.

  By using this platform, you have agreed to Auckland Council’s Privacy Policy

  Your feedback will be published in Auckland Council reports and online. All personal details will remain private. 

  For more information, see Is my privacy protected?

  Share Ngā tūru Māori mō Te Kaunihera o Tāmaki Makaurau (Te reo Māori) on Facebook Share Ngā tūru Māori mō Te Kaunihera o Tāmaki Makaurau (Te reo Māori) on Twitter Share Ngā tūru Māori mō Te Kaunihera o Tāmaki Makaurau (Te reo Māori) on Linkedin Email Ngā tūru Māori mō Te Kaunihera o Tāmaki Makaurau (Te reo Māori) link
 • CLOSED: This survey has concluded.

  反馈意见收集截止至 2023 年 9 月 24 日星期日。

  我们强烈建议您先阅读咨询案提议的内容,再回答以下问题。


  重要的隐私信息

  您在此表格中提供的个人信息将由奥克兰市议会根据我们的隐私政策(可在aucklandcouncil.govt.nz/privacy以及我们的图书馆和服务中心获取)以及《2020年隐私法》得到保存和保护。隐私政策解释了我们将如何使用和共享您与市议会互动过程中涉及到的您的个人信息,以及您如何访问和更正这些信息。 在提交此表格之前,请仔细阅读此政策。

  公开文件中会包含您的姓名和反馈;所有其他个人信息将保密。


  By using this platform, you have agreed to Auckland Council’s Privacy Policy

  For more information, see Is my privacy protected?

  Share 奥克兰市议会的毛利议席 (Simplified Chinese) on Facebook Share 奥克兰市议会的毛利议席 (Simplified Chinese) on Twitter Share 奥克兰市议会的毛利议席 (Simplified Chinese) on Linkedin Email 奥克兰市议会的毛利议席 (Simplified Chinese) link
 • CLOSED: This survey has concluded.

  反饋意見收集截止至2023924日星期日。 

  我們强烈建議您先閱讀諮詢案提議的內容,再回答以下問題。


  重要隱私信息

  您在此表格中提供的個人信息將由奧克蘭市議會根據我們的隱私政策(可在aucklandcouncil.govt.nz/privacy以及我們的圖書館和服務中心獲取)以及《2020年隱私法》得到保存和保護。隱私政策解釋了我們將如何使用和共享您與市議會互動過程中涉及到的您的個人信息,以及您如何訪問和更正這些信息。 在提交此表格之前,請仔細閱讀此政策。

  公開文件中會包含您的姓名和反饋﹔所有其他個人信息將保密。


  By using this platform, you have agreed to Auckland Council’s Privacy Policy

  For more information, see Is my privacy protected?

  Share 奧克蘭市議會的毛利議席 (Traditional Chinese) on Facebook Share 奧克蘭市議會的毛利議席 (Traditional Chinese) on Twitter Share 奧克蘭市議會的毛利議席 (Traditional Chinese) on Linkedin Email 奧克蘭市議會的毛利議席 (Traditional Chinese) link
 • CLOSED: This survey has concluded.

  의견서 제출 마감일은 2023 년 월 24 일 일요일입니다.

  다음 문항에 답하기 전에 우리의 제안 전략과 그에 대한 정보를 반드시 읽어보시기 바랍니다.


  중요한 개인정보

  이 의견서에 기입하신 모든 개인정보는 오클랜드 시의회가 개인정보보호정책(aucklandcitycouncil.govt.nz, 지역 도서관, 서비스센터에서 열람 가능)과 2020 개인정보보호법에 의거하여 보관, 보호합니다. 시의 개인정보보호정책은 귀하와 의회와의 소통과 관련하여, 의회의 귀하 개인정보에 대한 이용과 공유 그리고 귀하의 본인 정보 열람, 수정에 대한 규정입니다. 본 의견서를 제출하기에 앞서 이 정책을 잘 알아두시기 바랍니다.

  By using this platform, you have agreed to Auckland Council’s Privacy Policy

  Your feedback will be published in Auckland Council reports and online. All personal details will remain private. 

  For more information, see Is my privacy protected?

  Share 오클랜드 의회의 마오리 의석 (Korean) on Facebook Share 오클랜드 의회의 마오리 의석 (Korean) on Twitter Share 오클랜드 의회의 마오리 의석 (Korean) on Linkedin Email 오클랜드 의회의 마오리 의석 (Korean) link
 • CLOSED: This survey has concluded.

  La o’o atu i le aso 31 o Iulai 2023 ua fa’ailoa mai sou finagalo.

  E matou te faala‘eiauina malosi outou e faitau lenei fuafuaga ua faatūina atu ma faamatalaga o loo iai a o le‘i taliina fesili o loo mulimuli mai.


  Faamatalaga tāua e patino iā oe

  O faamatalaga uma ua tuuina mai mo lenei talosaga o le a puipuia malu e le Puleganuu a Aukilani e tusa ai ma le Tulafono o le puipuiga malu (o loo faailoa atu i le itulau aucklandcouncil.govt.nz/privacy faapea i faletusi ma ofisa tutotonu) ma le Tulafono o Puipuigamalu 2020. O lenei tulafono ua faamatalaina atu ai le faaaogāina ma le faailoa atu  o ni faamatalaga totino e uiga i ni au feso‘otaiga ma le puleganuu, ma le auala e mafai ona e maua ma faasa‘o ai nei faamatalaga. E tatau ona e faitau manino i lenei tulafono a o le‘i lafoina atu lau pepa faatumu.

  By using this platform, you have agreed to Auckland Council’s Privacy Policy

  Your feedback will be published in Auckland Council reports and online. All personal details will remain private. 

  For more information, see Is my privacy protected?

  Share Nofoa o Māori mo le Pulega a Aukilani (Samoan) on Facebook Share Nofoa o Māori mo le Pulega a Aukilani (Samoan) on Twitter Share Nofoa o Māori mo le Pulega a Aukilani (Samoan) on Linkedin Email Nofoa o Māori mo le Pulega a Aukilani (Samoan) link
 • CLOSED: This survey has concluded.

  Fokotu'u fakakaukau´ke ma'u ia kimu'a he ʻaho Sapate 24 'o Sepitema 2023.

  ʻOku mau poupou mālohi atu ke mou lau ʻa e founga mōtolo 'oku fokotuʻu atu´pea mo e fakamatala 'oku 'oatu fakataha mo iá kimuʻa pea toki tali ha taha ʻo e ngaahi fehu'i ko 'ení.


  Fakamatala mahu‘inga ki he malu ‘o e fakamatala taautaha

  By using this platform, you have agreed to Auckland Council’s Privacy Policy

  Your feedback will be published in Auckland Council reports and online. All personal details will remain private. 

  For more information, see Is my privacy protected?

  Share Sea ke fakafofonga'i kau Māuli he Kōsilio 'a 'Aokalani´ (Tongan) on Facebook Share Sea ke fakafofonga'i kau Māuli he Kōsilio 'a 'Aokalani´ (Tongan) on Twitter Share Sea ke fakafofonga'i kau Māuli he Kōsilio 'a 'Aokalani´ (Tongan) on Linkedin Email Sea ke fakafofonga'i kau Māuli he Kōsilio 'a 'Aokalani´ (Tongan) link
 • CLOSED: This survey has concluded.

  कृपया अपना प्रतिक्रिया रविवार 24 सितंबर 2023 तक भेजें

  निम्नलिखित में से किसी भी प्रश्न का उत्तर देने से पहले हम चाहते हैं कि आप प्रस्तावित योजना और सूचना को पढ़ें।  


  महत्वपूर्ण गोपनीयता जानकारी

  आपके द्वारा इस रूप में प्रदान की जाने वाली व्यक्तिगत जानकारी हमारी गोपनीयता नीति (aucklandcouncil.govt.nz/privacy और हमारे  पुस्तकालयों और सेवा केंद्रों पर उपलब्ध) और गोपनीयता अधिनियम 2020 के अनुसार ऑकलैंड काउंसिल द्वारा आयोजित और संरक्षित की जाएगी। गोपनीयता नीति बताती है कि काउंसिल  के साथ आपकी किसी भी बातचीत के संबंध में हम आपकी व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग और साझा कैसे कर सकते हैं, और आप उस जानकारी को कैसे प्राप्त कर सकते हैं और उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। आपको इस फॉर्म को जमा करने से पहले इस पॉलिसी से परिचित होना चाहिए।

  By using this platform, you have agreed to Auckland Council’s Privacy Policy

  Your feedback will be published in Auckland Council reports and online. All personal details will remain private. 

  For more information, see Is my privacy protected?

  Share ऑकलैंड कौंसिल के लिए माओरी सीटें (Hindi) on Facebook Share ऑकलैंड कौंसिल के लिए माओरी सीटें (Hindi) on Twitter Share ऑकलैंड कौंसिल के लिए माओरी सीटें (Hindi) on Linkedin Email ऑकलैंड कौंसिल के लिए माओरी सीटें (Hindi) link