Āwhinatia te tāraitanga o ngā mahere a ngā poari ā-rohe o Tāmaki Makaurau

Share on Facebook Share on Twitter Share on Linkedin Email this link

Me tae mai ngā whakahokinga kōrero i mua o te 14 o Ākuhata 2023

Ko ngā mahere a ngā poari he mahere whai rautaki e hāngai ana ki ngā tau e toru, ā, he mea whakarite nā runga i ngā whakahokinga kōrero a te hapori.

Ka oti i ngā poari ā-rohe he whakatau e pā ana ki ngā ratonga me ngā hanga whaitake i ō rātou nā takiwā. Ka whai wāhi ki aua whakatau rā ko ngā whare pukapuka, ko ngā pokapū rēhia, ko ngā papa rēhia o te rohe pātata, ko ngā takuhe hapori me ngā taiopenga. Heoi anō, kua piki ake ngā utu o te noho me te tuku i ēnei ratonga, tae atu hoki ki ngā utu o te pīnono moni me te mahi ā-pakihi.

Me aronui tātou ki ēnei uauatanga mā roto i te mahere a te poari ā-rohe, ā, me rerekē te āhua o te mahi. Nā konā, ka whakakorehia pea, ka whakaitihia rānei pea ētahi ngohe.

E pīrangi ana mātou ki te mōhio ki ngā take nui katoa ki a koutou ko tō hapori. He mea nui kia rongo mātou i ngā whakaaro o te katoa o ō tātou hapori kanorau.

Ko ngā kaupapa matua o ngā mahere a ngā poari ā-rohe ko:

  • Ō tātou tāngata: te tautoko i ngā tāngata i ō tātou hapori kanorau.
  • Tō tātou taiao: te manaaki i tō tātou taiao māori.
  • Tō tātou hapori: te tautoko i te whai wāhitanga a te hapori ki ngā ratonga me te tūāhanga.
  • Ō tātou wāhi: te tautoko i te tipuranga, i te whanaketanga, i te tūnuku me te tomopai.
  • Tō tātou ōhanga: te tautoko i te whanaketanga o tō tātou ōhanga.

Kua tautuhia e ngā poari ā-rohe ētahi take mātāmua takamua mō ngā tau e tū mai nei mā roto mai i te whakaritenga o ngā mahere hukihuki a te poari ā-rohe, ā, e hiahia ana rātou ki ō whakahokinga kōrero mō aua take mātāmua rā i waenga i te 13 o Hūrae ki te 14 o Ākuhata 2023.

He pārongo ka wātea i tō whare pukapuka pātata, ka kitea rānei he pārongo atu anō, ka āhei hoki tō tuku mai i ōu whakaaro ki akhaveyoursay.nz/localboardplans.

Me tae mai ngā whakahokinga kōrero i mua o te 14 o Ākuhata 2023

Ko ngā mahere a ngā poari he mahere whai rautaki e hāngai ana ki ngā tau e toru, ā, he mea whakarite nā runga i ngā whakahokinga kōrero a te hapori.

Ka oti i ngā poari ā-rohe he whakatau e pā ana ki ngā ratonga me ngā hanga whaitake i ō rātou nā takiwā. Ka whai wāhi ki aua whakatau rā ko ngā whare pukapuka, ko ngā pokapū rēhia, ko ngā papa rēhia o te rohe pātata, ko ngā takuhe hapori me ngā taiopenga. Heoi anō, kua piki ake ngā utu o te noho me te tuku i ēnei ratonga, tae atu hoki ki ngā utu o te pīnono moni me te mahi ā-pakihi.

Me aronui tātou ki ēnei uauatanga mā roto i te mahere a te poari ā-rohe, ā, me rerekē te āhua o te mahi. Nā konā, ka whakakorehia pea, ka whakaitihia rānei pea ētahi ngohe.

E pīrangi ana mātou ki te mōhio ki ngā take nui katoa ki a koutou ko tō hapori. He mea nui kia rongo mātou i ngā whakaaro o te katoa o ō tātou hapori kanorau.

Ko ngā kaupapa matua o ngā mahere a ngā poari ā-rohe ko:

  • Ō tātou tāngata: te tautoko i ngā tāngata i ō tātou hapori kanorau.
  • Tō tātou taiao: te manaaki i tō tātou taiao māori.
  • Tō tātou hapori: te tautoko i te whai wāhitanga a te hapori ki ngā ratonga me te tūāhanga.
  • Ō tātou wāhi: te tautoko i te tipuranga, i te whanaketanga, i te tūnuku me te tomopai.
  • Tō tātou ōhanga: te tautoko i te whanaketanga o tō tātou ōhanga.

Kua tautuhia e ngā poari ā-rohe ētahi take mātāmua takamua mō ngā tau e tū mai nei mā roto mai i te whakaritenga o ngā mahere hukihuki a te poari ā-rohe, ā, e hiahia ana rātou ki ō whakahokinga kōrero mō aua take mātāmua rā i waenga i te 13 o Hūrae ki te 14 o Ākuhata 2023.

He pārongo ka wātea i tō whare pukapuka pātata, ka kitea rānei he pārongo atu anō, ka āhei hoki tō tuku mai i ōu whakaaro ki akhaveyoursay.nz/localboardplans.

Page last updated: 13 Jul 2023, 11:16 AM